Velkommen til Klub AtoB

Et trygt fællesskab med andre unge

Vi tror på, at de fleste unge ønsker at være en del af et fællesskab.
På Klub AtoB støtter vi sårbare unge til at få positive erfaringer og værdifulde oplevelser med andre unge.

Om Klub AtoB

Klub AtoB er en ungdomsklub for normalt- til højtbegavede unge med diagnoser indenfor autismespektret.
Fælles for de unge er, at de har brug for støtte og vejledning til at være trygge i, og mestre, sociale fællesskaber.
Vi tror på, at fællesskab heler, og på Klub AtoB er vi rustet med viden om denne gruppe af unge, så de hjælpes ind i fællesskabet og trives i det.
Vi prioriterer at være et lille og roligt sted med forudsigelighed og tydelighed omkring, hvad der skal ske. Vi sikrer, at alle unge bliver set, og vi støtter den enkelte i fællesskabet.
De unge får mulighed for at komme med ønsker og ideer til indhold på klubaftener. Vi ved dog, at dét at sige sine ønsker højt er noget, der kræver øvelse, og vi tager derfor altid ansvaret for at facilitere indholdet og det sociale; både for den enkelte og for fællesskabet.
Klub AtoB ligger på Frederiksberg, men de unges bopælskommuner er fordelt i hele landet.
Her er plads til, at de unge er forskellige steder i deres udvikling. Vi støtter de unge i fællesskabet og passer på de unges grænser.
Vores fokus er på, at de unge oplever succes i fællesskabet med de andre unge. Positive oplevelser giver lyst og mod til at komme igen.
Vi har kontakt med den unge før og efter et klub arrangement. Det gør vi for at motivere den unge og samle op på hvad der var godt og hvad der var svært.

Om §104

Klub AtoB er et tilbud efter Serviceloven §104.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.